Υπάρχουν πεδία που χρειάζονται τη προσοχή σας!

Βασικά Στοιχεία

Επιλέξτε σχολικό έτος και τμήμα που θέλετε να πραγματοποιηθεί εγγραφή .

Στοιχεία παιδιού

Συμπληρώστε τα στοιχεία του παιδιού που θέλετε να εγγραφή στον βρεφονηπιακό / παιδικό σταθμό "Ονειροχώρα".

Στοιχεία πατέρα

Συμπληρώστε τα στοιχεία του πατέρα του παιδιού.

Στοιχεία μητέρας

Συμπληρώστε τα στοιχεία της μητέρας του παιδιού.

Λοιπά στοιχεία

Εισάγετε τα στοιχεία που εφαρμόζουν σε εσάς παρακάτω. 

Έχω διαβάσει και κατανοήσει τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών μου δεδομένων που παρατίθενται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και συμφωνώ να λαμβάνω προσαρμοσμένες εμπορικές επικοινωνίες από την ΟΝΕΙΡΟΧΩΡΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Τα προσωπικά σας στοιχεία παραμένουν απόρρητα.


Συναινώ να εμφανίζεται το παιδί μου σε φωτογραφίες &βίντεο της ΟΝΕΙΡΟΧΩΡΑΣ, όπου εμπεριέχονται σε ενημερωτικά &αναμνηστικά έντυπα του σχολείου ή/και στο εκπαιδευτικό αρχείο (λεύκωμα & αρχείο δραστηριοτήτων), που τηρείται από την ΟΝΕΙΡΟΧΩΡΑ

Συναινώ να εμφανίζεται το παιδί μου σε φωτογραφίες & βίντεο της ΟΝΕΙΡΟΧΩΡΑΣ που δημοσιεύονται στον ιστότοπο (website) και στο youtube του σχολείου

Συναινώ να εμφανίζεται το παιδί μου σε φωτογραφίες & βίντεο που δημοσιεύονται σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (social media) της ΟΝΕΙΡΟΧΩΡΑΣ

Συναινώ να εμφανίζεται το παιδί μου σε φωτογραφίες & βίντεο που κοινοποιούνται στους γονείς των συμμαθητών του με αφορμή κάποιο γεγονός (πχ γενέθλια) ή εκδήλωση

Η ΟΝΕΙΡΟΧΩΡΑ έχοντας ως προτεραιότητα την φροντίδα των παιδιών και των γονέων τους δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει, συμμορφούμενη με τις αρχές και τις υποχρεώσεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 2016/679 EE.


Φύλλο γνωριμίας

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία για να γνωρίσουμε καλύτερα το παιδάκι σας!

Η ΟΝΕΙΡΟΧΩΡΑ έχοντας ως προτεραιότητα την φροντίδα των παιδιών και των γονέων τους δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει, συμμορφούμενη με τις αρχές και τις υποχρεώσεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 2016/679 EE.